เมนู

นายสัญญา พรหมศาสตร์


นายกเทศมนตรีตำบลสารภี

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์


05-06-2020 อ่านข่าวทั้งหมด ...

เทศบาลตำบลสารภี ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนเด็ก และเยาวชน ร่วมส่งผลงาน บทความ/เรียงความ ในหัวข้อ วัฒนธรรมการดำเนินชีวิต ร่วมกับ Covid-19 (ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ -30 กรกฎาคม 2563)

ประชาสัมพันธ์


01-06-2020 อ่านข่าวทั้งหมด ...

คู่มือเกี่ยวกับระบบน้ำประปาหมู่บ้าน

เทศบาลตำบลสารภี


28-05-2020 อ่านข่าวทั้งหมด ...

เรื่อง โครงการปลูกต้นสารภี เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2563

เทศบาลตำบลสารภี


28-05-2020 อ่านข่าวทั้งหมด ...

เทศบาลตำบลสารภีได้จัดพิธีบวงสรวงเทพพระเทวาพระพรหมเจ้าที่และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำปี 2563
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลสารภี


08-05-2020 อ่านต่อ...

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์และอาคารห้องน้ำสาธารณะ (ภายในที่ดินวัดร้างป่าขี้เหล็ก) หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลตำบลสารภี


30-04-2020 อ่านต่อ...

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2

ประกาศเทศบาลตำบลสารภี


23-03-2020 อ่านต่อ...

ประกาศราคากลางโคงการจัดซื้อเสียงตามสายพร้อมติดตั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลสารภี


06-03-2020 อ่านต่อ...

ประกวดราคาซื้อโครงการเสียงตามสายพร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลตำบลสารภี


28-02-2020 อ่านต่อ...

ประกาศรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างคุณลักษณะงานจัดซื้อโครงการจัดซื้อเสียงตามสาย รายละเอียดตามเอกสารแนบ ตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ. - 4 มี.ค. 63 หากท่านมีข้อต้องการเสนอความคิดเห็น กรุณาส่งมาที่อีเมล saraphi_cm@hotmail.com

ประกาศ คำสั่ง ทั่วไป

ประกาศใช้แผนอัตรากาลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561 – 2563)


22-01-2019 อ่านต่อ...

เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากาลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563)

ประกาศแผนการดำเนินงาน พ.ศ. 2562


15-01-2019 อ่านต่อ...

เรื่อง แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประกาศแผนการดำเนินงาน พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)


15-01-2019 อ่านต่อ...

เรื่อง แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)

ประกาศแผนการดำเนินงาน พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)


15-01-2019 อ่านต่อ...

เรื่อง แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)

ประกาศแผนการดำเนินงาน พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)


15-01-2019 อ่านต่อ...

เรื่อง แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)

ภาพกิจกรรม
สินค้า OTOP