เมนู

นายวรเดช เต็มดี


นายกเทศมนตรีตำบลสารภี

ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลสารภี


30-04-2021 อ่านข่าวทั้งหมด ...

เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีพ.ศ.2564

เทศบาลตำบลสารภี


28-04-2021 อ่านข่าวทั้งหมด ...

เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง

เทศบาลตำบลสารภี


26-04-2021 อ่านข่าวทั้งหมด ...

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน เมษายน 2564 ครั้งที่ 2

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา ช่วยปฏิบัติราชการในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี พ.ศ. 2564


07-04-2021 อ่านข่าวทั้งหมด ...

เทศบาลตำบลสารภีขอประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา ช่วยปฏิบัติราชการในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี พ.ศ. 2564 จำนวน 7 อัตราโดยเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2564 เป็นต้นไป
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลสารภี


15-01-2021 อ่านต่อ...

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. เส้นข้างศาลา SML (ซอย 16/5) บริษัทเฉลียง ถึงถนน อบจ.ชม. สายบ้านปากกอง-สันป่าเดื่อ หมู่ที่ 4

ประกาศเทศบาลตำบลสารภี


13-01-2021 อ่านต่อ...

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นข้างศาลา SML (ซอย 16/5) บริษัทเฉลียง ถึงถนน อบจ.ชม. สายบ้านปากกอง-สันป่าเดื่อ หมู่ที่ 4

ประกาศเทศบาลตำบลสารภี


05-01-2021 อ่านต่อ...

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. พร้อมงานขยายไหล่ทางสาธารณประโยชน์ต่อกำแพงกันดินเดิมถึงเขตติดต่อตำบลอุโมงค์ หมู่ที่ 9

ประกาศเทศบาลตำบลสารภี


05-01-2021 อ่านต่อ...

ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Overlay) เส้นสันกับตองใต้ – สันกับตองเหนือ หมู่ที่ 7

ประกาศเทศบาลตำบลสารภี


08-12-2020 อ่านต่อ...

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. พร้อมงานขยายไหล่ทางสาธารณประโยชน์ต่อกำแพงกันดินเดิมถึงเขตติดต่อตำบลอุโมงค์ หมู่ที่ 9

ประกาศ คำสั่ง ทั่วไป

ประกาศใช้แผนอัตรากาลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561 – 2563)


22-01-2019 อ่านต่อ...

เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากาลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563)

ประกาศแผนการดำเนินงาน พ.ศ. 2562


15-01-2019 อ่านต่อ...

เรื่อง แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประกาศแผนการดำเนินงาน พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)


15-01-2019 อ่านต่อ...

เรื่อง แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)

ประกาศแผนการดำเนินงาน พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)


15-01-2019 อ่านต่อ...

เรื่อง แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)

ประกาศแผนการดำเนินงาน พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)


15-01-2019 อ่านต่อ...

เรื่อง แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)

ภาพกิจกรรม
สินค้า OTOP