เมนู

นายวรเดช เต็มดี


นายกเทศมนตรีตำบลสารภี (0816032756)

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์


02-06-2021 อ่านข่าวทั้งหมด ...

เชิญชวนประชาชนทุกท่าน ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์

เทศบาลตำบลสารภี


01-06-2021 อ่านข่าวทั้งหมด ...

เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสารภี ครั้งแรก

ประชาสัมพันธ์


28-05-2021 อ่านข่าวทั้งหมด ...

เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ สังกัดสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 1 อัตรา

ประชาสัมพันธ์


28-05-2021 อ่านข่าวทั้งหมด ...

เชิญชวนประชาชนในพื้นที่ตำบลสารภี ร่วมกันแสดงความคิดเห็นปัญหาในพื้นที่ เพื่อเสนอโครงการเข้าบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ผ่าน QR Code
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลสารภี


10-05-2021 อ่านต่อ...

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2564

ประกาศเทศบาลตำบลสารภี


10-05-2021 อ่านต่อ...

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

ประกาศเทศบาลตำบลสารภี


10-05-2021 อ่านต่อ...

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2564

ประกาศเทศบาลตำบลสารภี


10-05-2021 อ่านต่อ...

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2563

ประกาศเทศบาลตำบลสารภี


10-05-2021 อ่านต่อ...

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563

ประกาศ คำสั่ง ทั่วไป

ประกาศใช้แผนอัตรากาลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561 – 2563)


22-01-2019 อ่านต่อ...

เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากาลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563)

ประกาศแผนการดำเนินงาน พ.ศ. 2562


15-01-2019 อ่านต่อ...

เรื่อง แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประกาศแผนการดำเนินงาน พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)


15-01-2019 อ่านต่อ...

เรื่อง แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)

ประกาศแผนการดำเนินงาน พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)


15-01-2019 อ่านต่อ...

เรื่อง แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)

ประกาศแผนการดำเนินงาน พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)


15-01-2019 อ่านต่อ...

เรื่อง แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)

ภาพกิจกรรม
สินค้า OTOP