เมนู

นายวรเดช เต็มดี


นายกเทศมนตรีตำบลสารภี (0816032756) สายตรงผู้บริหาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเทศบาลตำบลสารภี


16-11-2022 อ่านข่าวทั้งหมด ...

เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ประชาสัมพันธ์


10-11-2022 อ่านข่าวทั้งหมด ...

เทศบาลตำบลสารภี เปิดรับสมัครจ้างเหมาบุคคลภายนอก สังกัดกองคลัง ตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมา

ประชาสัมพันธ์


31-10-2022 อ่านข่าวทั้งหมด ...

เทศบาลตำบลสารภี เปิดรับลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ประกาศเทศบาลตำบลสารภี


20-10-2022 อ่านข่าวทั้งหมด ...

เรื่อง สำรวจข้อมูลทรัพย์สินเพื่อใช้ในการประเมินภาษีป้ายและภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลสารภี


07-11-2022 อ่านต่อ...

เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2565

ประกาศเทศบาลตำบลสารภี


10-10-2022 อ่านต่อ...

ประกวดราคาจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลตำบลสารภี ตามโครงการบริการจัด เก็บขยะ ลดมลภาวะ บรรเทาโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศเทศบาลตำบลสารภี


01-09-2022 อ่านต่อ...

ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลตำบลสารภี ตามโครงการบริการจัดเก็บขยะ ลดมลภาวะ บรรเทาโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศเทศบาลตำบลสารภี


19-08-2022 อ่านต่อ...

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์วัดร้างป่าขี้เหล็ก หมู่ที่ 5

ประกาศเทศบาลตำบลสารภี


08-08-2022 อ่านต่อ...

ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์วัดร้างป่าขี้เหล็ก หมู่ที่ 5

ประกาศ คำสั่ง ทั่วไป

คำสั่งเทศบาลตำบลสารภี


01-06-2022 อ่านต่อ...

คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ

คำสั่งเทศบาลตำบลสารภี


01-06-2022 อ่านต่อ...

คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล

คำสั่งเทศบาลตำบลสารภี


07-01-2021 อ่านต่อ...

คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ

คำสั่งเทศบาลตำบลสารภี


07-01-2021 อ่านต่อ...

คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล

คำสั่งเทศบาลตำบลสารภี


03-05-2021 อ่านต่อ...

คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล

ภาพกิจกรรม
สินค้า OTOP