เมนู
แผนการดำเนินงาน

Title

1

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประกาศ แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562(ชุดที่3)

DOWNLOAD
2

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประกาศ แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562(ชุดที่2)

DOWNLOAD
3

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประกาศ แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562(ชุดที่1)

DOWNLOAD
4

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประกาศ แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561(ชุดที่ 4)

DOWNLOAD
5

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประกาศ แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561(ชุดที่3)

DOWNLOAD
6

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประกาศ แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561(ชุดที่2)

DOWNLOAD
7

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประกาศ แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561(ชุดที่1)

DOWNLOAD
8

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)

ประกาศ แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)

DOWNLOAD
9

แผนพัฒนาบุคคล 3 ปี พ.ศ.2561-2563

เรื่อง แผนพัฒนาบุคคล 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563) เทศบาลตำบลสารภี

DOWNLOAD
10

แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563)

แผนอัตรากำลัง ประจำปี พ.ศ.2561-2563

DOWNLOAD
11

แผนการดำเนินงาน พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม

DOWNLOAD
12

แผนการดำเนินงาน พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม

DOWNLOAD
13

แผนการดำเนินงาน พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม

DOWNLOAD