เมนู
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา ช่วยปฏิบัติราชการในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลสารภีขอประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา ช่วยปฏิบัติราชการในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี พ.ศ. 2564จำนวน 7 อัตรา โดยเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

รายละเอียดปรากฏตามประกาศฉบับนี้