เมนู

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ประกาศ เทศบาลตำบลสารภี
  เรื่อง รับฟังความเห็นร่างกฏกระทรวง

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา
  เรื่อง พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน(มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 26-28 เดือนเมษายน 2562)

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • ประชาสัมพันธ์การรับสมัครจิตอาสา
  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครจิตอาสา

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • โรคท้องร่วง
  วิธีการสังเกตอาการของตนเอง และการป้องกันตนเองจากโรคท้องร่วง

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลสารภี
  เรื่อง ทำไมต้องใช้หน้าอนามัย N95

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • แจกหน้ากากอนามัย
  แจกหน้ากากอนามัย คนละ 2 ชิ้น ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี พ.ศ. 2562
  สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 4 - 15 มีนาคม 2562 ณ กองการศึกษาฯ เทศบาลตำบลสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • ประกาศเทศบาลตำบลสารภี
  เรื่อง ประกาศเชิญชวนเสนอจะขายที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสารภีแห่งใหม่ (ครั้งที่ 2 )

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • ประชาสัมพันธ์ 61วันกำหนดช่วงเวลาห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิดอย่างเด็ดขาด
  เทศบาลตำบลสารภี ประชาสัมพันธ์ 61 วันกำหนดช่วงเวลาห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิดอย่างเด็ดขาด ระหว่างวันที่ 1- 30 เมษายน 2562

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • ประกาศ เทศบาลตำบลสารภี
  เรื่อง ประกาศผลการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • ประกาศ เทศบาลตำบลสารภี
  ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • ประกาศสภาเทศบาลตำบลสารภี
  เรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสารภี สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ 1/2561

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • ประกาศสภาเทศบาลตำบลสารภี
  เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2562 และ วันเริ่มสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปี พ.ศ. 2563

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • ประกาศสภาเทศบาลตำบลสารภี
  เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการสภาเทศบาลตำบลสารภี

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • เทศบาลตำบลสารภีขอประชาสัมพันธ์แผนที่สถานที่เลือกตั้งกลางนอกเขตเลือกตั้ง
  เทศบาลตำบลสารภีขอประชาสัมพันธ์แผนที่สถานที่เลือกตั้งกลางนอกเขตเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัดเชียงใหม่ ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • ประกาศ เทศบาลตำบลสารภี
  เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • ประกาศ เทศบาลตำบลสารภี
  เรื่อง ประกาศเชิญชวนเสนอจะขายที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสารภีแห่งใหม่

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • ประชาสัมพันธ์ที่เลือกตั้งกลางประจำเขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัดเชียงใหม่
  เรื่องกำหนดที่เลือกตั้งกลาง

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • ประชาสัมพันธ์การสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
  ขอประชาสัมพันธ์การสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ประจำเขตเลือกตั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 4 - 8 กุมภาพันธ์ 2562

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียง
  ขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนทั่วไปได้ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น SMART VOTE
  เทศบาลตำบลสารภี ขอประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนทั่วไปได้ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น SMART VOTE

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • รับสมัครบุคคลเข้ารับการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง
  ประกาศ เทศบาลตำบลสารภีรับสมัครบุคคลเข้ารับการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • การลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้ง
  สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่นอกเขตเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่ หรืออยู่นอกราชอาณาจักร

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • รวมระเบียบและประกาศ กกต.ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง
  ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 11 มกราคม 2562

  อ่านข่าวทั้งหมด...
 • ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่ประสงค์ทำการบินอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน
  ให้ยื่นขออนุญาตฯพร้อมส่งเอกสารประกอบการขออนุญาตฯให้ท่าอากาศยานเชียงใหม่

  อ่านข่าวทั้งหมด...