เมนู
ประชาสัมพันธ์

 

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วันที่ 26 มิถุนายน 2562 "วันต่อต้านยาเสพติดโลก" ได้แจกใบปลิวให้ความรู้เกี่ยวกับภัยของยาเสพติดเพื่อตระหนักและป้องกัน โดยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลสารภี