เมนู
ประชาสัมพันธ์

ประกาศเทศบาลตำบลสารภี

เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราที่จัดเก็บและรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี ภายในเทศบาลตำบลสารภี ประจำปี 2563

http://www.saraphi.go.th/files/files-20200617-144137.pdf

http://www.saraphi.go.th/files/files-20200617-144250.pdf