เมนู
ประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 เทศบาลตำบลสารภีร่วมกับปลัดอำเภอ /รพ.สารภี /กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตรวจแนะนำสถานประกอบการในเขตพื้นที่ตำบลสารภี ให้ลงทะเบียนตามโครงการ "ไทยชนะ" มาตรการ Social-distancing เพื่อป้องกันโควิด-19 เพิ่มความมั่นใจ ทั้งผู้ให้ และผู้ใช้บริการเป็นการสร้างมาตรฐานสุขอนามัยและความน่าเชื่อถือให้กับกิจการ/กิจกรรมนั้น ๆ ว่ามีความปลอดภัยต่อการเข้าใช้บริการของลูกค้า ซึ่งทำให้กิจการ/กิจกรรมนั้น ๆ สามารถกลับเข้าสู่การทำธุรกิจแบบปกติได้เร็วขึ้น

https://www.xn--b3czh8ayeuf.com/faq.html?fbclid=IwAR36DvfHd2GoPEatKlwfH9GXW1ZybYS2YRBJR5fTSO49lGjpO7kMEzZ-TyM