ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

สายตรงนายก


ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 22/00/2556
วันนี้
150
เมื่อวานนี้
127
เดือนนี้
2,292
เดือนที่แล้ว
3,209
ปีนี้
34,746
ปีที่แล้ว
29,152
ทั้งหมด
126,416
ไอพี ของคุณ
54.82.93.116


เทศบาลตำบลสารภีได้จัดกิจกรรมบวชต้นยางนา ถนนหมายเลข 106 (เชียงใหม่-ลำพูน)ภายใต้โครงการอนุรักษ์ต้นยางนา และนิทรรศการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ณ บริเวณลานกิจกรรมใต้ฮ่มเก๊ายาง หน้าสุสานปิงห่าง หมู่ที่ 4 ต.สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่ โดยได้รับความร่วมมือจากประชาชน ทั้ง 10 หมู่บ้าน ร่วมกันบวชต้นยาง จำนวน 305 ต้น

20 พฤศจิกายน 2561

04 พฤศจิกายน 2561

เทศบาลตำบลสารภีจัดกิจกรรม “รวมใจภักดิ์ รักสามัคคี สดุดีสมเด็จพระปิย-มหาราช” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2561 (ภายใต้โครงการจัดงานรัฐพิธี และกิจกรรมปกป้องสถาบันสำคัญ) เพื่อเข้าร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม ในวันที่  23  ตุลาคม  2561  ณ บริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอสารภี อำเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่  ร่วมกับอำเภอสารภี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น  และประชาชนทุกหมู่เหล่า  เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นการส่งเสริมให้เห็นถึงความสำคัญของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  และรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  นำโดยคณะบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลตำบลสารภี

23 ตุลาคม 2561

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลสารภี ร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพเด็ก และเยาวชนเทศบาลตำบลสารภี ในวันที่ 23  ตุลาคม  ๒๕61 เวลา 08.30 – 15.30 น. ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  อำเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่

23 ตุลาคม 2561

เทศบาลตำบลสารภี  ได้จัดกิจกรรม “13 ตุลา ถวายราชสักการะ”  เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร  ประจำปี 2561(ภายใต้โครงการจัดงานรัฐพิธี และการจัดกิจกรรมปกป้องสถาบันสำคัญ) ร่วมกับทางอำเภอสารภี ในวันที่ 13 ตุลาคม 2561ณ บริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่  นำโดยคณะผู้บริหาร และพนักงานในสังกัด  ร่วมวางพวงมาลาและถวายบังคม เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช  บรมนาถบพิตร  

13 ตุลาคม 2561

โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 และกิจกรรมเทิดพระคุณแม่ ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์วัดปากกอง หมู่ที่ 6 ตำบลสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

12 สิงหาคม 2561

เทศบาลตำบลสารภี ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เรียนรู้วิถีชีวิตเชียงใหม่ (ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเด็กเยาวชนและครอบครัวเทศบาลตำบลสารภี) โดย บูรณาการ ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)สำนักงานเชียงใหม่ เครือข่ายเชียงใหม่เขียวสวยหอม จัดโครงการ เที่ยวเชียงใหม่ ยิ่งเที่ยวยิ่งเขียว (Green at Heart) แอ่วเวียงเจียงใหม่ม่วนใจ๋ขนาด อันมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนของเด็กและเยาวชน ผ่านแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ และแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นบ้านเกิด จังหวัดเชียงใหม่ โดยนำนักเรียน และคณะครูจากโรงเรียนชุมชนวัดปากกอง เข้าร่วมกิจกรรม ในอังคารวันที่ 17 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 12.00 น. เส้นทางวัดพระสิงห์ , ชมพิพิธภัณฑ์สถาปัตย์ เรือนไม้สักคู่บารมี คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์) , แอ่วม่วนดีกาดไม้ใหญ่ กาดประตูเชียงใหม่ , งามระบือ เลื่องลือไกล วิหารใหญ่ วัดหมื่นสาร , ไหว้สาพระเจ้าเก้าตื้อ และฟังตำนานเวียงกู่เจ้าวัดสวนดอก

17 กรกฎาคม 2561

เทศบาลตำบลสารภีขอฝากประชาสัมพันธ์เชิญชวน...เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ ในเดือนมิถุนาายน พ.ศ. 2561 และกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกตำบลสารภี #ในวันอาทิตย์ที่3เดือนมิถุนายนพ.ศ.2561 ตั้งแต่เวลา 07.00 น.เป็นต้นไป โดยเริ่มต้นจากหน้าโรงพยาบาลสารภี ตลอดถนนสายต้นยางนา เชียงใหม่-ลำพูน (ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลสารภี) อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

31 พฤษภาคม 2561

                   ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ได้กำหนดให้มีสภาเด็กและเยาวชน 3 ระดับ ได้แก่ สภาเด็กและเยาวชนตำบล/เทศบาล สภาเด็กและเยาวชนอำเภอสารภี และสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ โดยให้เด็กและเยาวชนเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ด้านวิชาการ การศึกษา สุขภาพ กีฬา อาชีพ และวัฒนธรรมในท้องถิ่น และจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่นให้มีความรู้ ความสามารถ รวมทั้งคุณธรรมจริยธรรมของเด็กและเยาวชน โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

                   กองการศึกษา ทางเทศบาลตำบลสารภี จึงได้ดำเนินกิจกรรม “พัฒนาศักยภาพแกนนำสภาเด็กและเยาวชนตำบลสารภี” เพื่อให้เด็กและเยาวชนตำบลสารภีร่วมกันจัดแผนการดำเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลสารภี ที่จะดำเนินการประจำปี 2561 ในวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสารภี

08 มีนาคม 2561

เทศบาลตำบลสารภีส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการศึกษาอบรม และเพื่อบำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น โดยการเรียนรู้การทำผางประทีป และการทำกระทงจากวัสดุธรรมชาติ นั้น กำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ณ วัดช่างเคิ่ง หมู่ที่ 4 ตำบลสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
03 พฤศจิกายน 2560

โครงการทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี พ.ศ. 2560  ในวันอาทิตย์ ที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 เริ่มตั้งแต่เวลา 07.00 น. โดยเริ่มต้นจากหน้าโรงพยาบาลสารภีถนนต้นยาง เชียงใหม่ - ลำพูน ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลสารภี  อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ อันมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนตำบลสารภี ได้มีโอกาส ปฏิบัติกิจในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่กับสังคมไทย และเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจแก่พุทธศาสนิกชนผ่านกิจกรรมทำบุญตักบาตรร่วมกันทั้งชุมชน อย่างต่อเนื่อง เป็นประจำทุกเดือน

 
โดย... กองการศึกษา เทศบาลตำบลสารภี
02 ตุลาคม 2560

วันที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 08.00 น.  เทศบาลตำบลสารภี  นำโดย ปลัดเทศบาลตำสารภี  หัวหน้าส่วนราชการ  ข้าราชการ  และบุคลากรในสังกัด  ร่วมกันชักธงชาติและร้องเพลงชาติพร้อมกัน  เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย  และประดับธงชาติบริเวณรอบอาคารสำนักงาน  เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติและเป็นการน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย
28 กันยายน 2560

เทศบาลตำบลสารภี ได้ดำเนินโครงการสืบสานประเพณีทำบุญศาลเจ้าหลักเมืองเชียงใหม่ - ลำพูน  ในวันที่ 12 เมษายน 2560  เวลา 08.00 – 13.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ศาลเจ้าหลักเมืองเชียงใหม่ – ลำพูน  หมู่ที่ 5 ตำบลสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีประชาชนจากทั้งตำบลสารภี จังหวััดเชียงใหม่ และตำบลอุโมงค์ จังหวัดลำพูนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก
12 เมษายน 2560

เทศบาลตำบลสารภี โดยกองการศึกษาร่วมกับ คณะสงฆ์ตำบลสารภี ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2559 ในเวลา 18.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์วัดปากกอง ตำบลสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ อันมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนในตำบลสารภีร่วมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อันเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้

15 ธันวาคม 2559

เทศบาลตำบลสารภีขอเชิญเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระเกียรติพระเทพรัตนราชสุดาฯ
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลสารภี ภายใต้อัตลักษณ์ต้นยางนาสารภี ประจำปีงบประมาณ 2560 ในวันที่ 20 ธันวาคม 2559 ณ ลานกิจกรรมใต้ร่มยางนา(หน้าสุสานปิงห่าง) ตำบลสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
***สามารถดาวน์โหลดใบสมัครในหัวข้อประชาสัมพันธ์ด้านล่างนี้***
09 ธันวาคม 2559

1234>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 4  (55 รายการ)