ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

สายตรงนายก


ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 22/00/2556
วันนี้
152
เมื่อวานนี้
127
เดือนนี้
2,292
เดือนที่แล้ว
3,209
ปีนี้
34,746
ปีที่แล้ว
29,152
ทั้งหมด
126,416
ไอพี ของคุณ
54.82.93.116
ข้อมูลพื้นฐานและสภาพทั่วไป

 

ข้อมูลของเทศบาลตำบลสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

ที่อยู่

เลขที่ 156 หมู่ที่4 ตำบลสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140
หมายเลขโทรศัพท์ 053-103454, 053-103455 โทรสาร ต่อ 16
website www.saraphi.go.th

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่ตอบสนองต่อนโยบาย และความต้องการของชุมชนได้อย่าง รวดเร็ว ทันต่อความต้องการ อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล

คำขวัญ

ประตูสู่เชียงใหม่ ต้นยางใหญ่ ลำไยหวาน ศาลหลักเมืองเลื่องลือนาม งามล้ำค่าสารภี

ประวัติการจัดตั้งเทศบาล

เทศบาลตำบลสารภี เดิมเป็นสภาตำบลสารภีและได้รับการจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลสารภีตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พศ 2538 และประกาศดังกล่าวได้ลงในราชกิจจานุเบกษาฉบับทั่วไป เล่ม 112 ตอนพิเศษ6 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2538 โดยมีผลบังคับตั้งวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 เป็นต้นมาต่อมาได้รับการยกฐานะจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลสารภีตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาลมีผลตั้งแต่วันที่  ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๐ เป็นต้นไป

ที่ตั้ง

    ทิศเหนือ จรดเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้ง
    ทิศใต้ จรดเขตเทศบาลตำบลอุโมงค์
    ทิศตะวันออก จรดเขตเทศบาลตำบลชมภู
    ทิศตะวันตกจรดเขตเทศบาลตำบลหนองแฝก
    เนื้อที่ 9 ตารางกิโลเมตร (5,640 ไร่)

สภาพภูมิประเทศและลักษณะภูมิอากาศ

    สภาพภูมิประเทศ ลักษณะเป็นพื้นที่ราบลุ่ม ไม่มีป่าไม้และภูเขา สภาพเดิมทั่วไปเป็นดินร่วนปนทรายเหมาะสำหรับการเกษตรกรรม

     
ลักษณะภูมิอากาศ

        ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคม อุณหภูมิอยู่ระหว่าง 13.8 - 38.0 องศาเซลเซียส
        ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึงเดือนตุลาคม อุณหภูมิอยู่ระหว่าง 20.6 - 35.7 องศาเซลเซียส
        ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ์ อุณหภูมิอยู่ระหว่าง 12.5 - 34.3 องศาเซลเซียส

ประชากร

จำนวนประชากร เทศบาลตำบลสารภี ณ เดือน กันยายน 2561
 
หมู่ที่ หมู่บ้าน จำนวนประชากร จำนวนครัวเรือน
ชาย หญิง รวม
1 ป่าแดด 62 68 130 60
2 สารภี 469 516 985 376
3 สารภี 249 294 543 237
4 ช่างเคิ่ง 488 566 1,054 454
5 ปากกอง 225 273 498 230
6 ปากกอง 447 463 910 375
7 สันกับตองใต้ 197 204 401 188
8 สันกับตองเหนือ 342 358 700 288
9 ร่องกอก 232 293 525 161
10 ปากกอง 219 281 500 183
รวม 2,930 3,316 6,246 2,552รายชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
หมู่บ้าน ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์
ป่าแดด นางเหรียญทอง ประสพโชควัฒนา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 081-951-6916
สารภี นายนุกูล   จันทร์เป็ง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 081-993-4671
สารภี นายจรูญ   อินทไชย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 063-780-1112
ช่างเคิ่ง นายวรเดช เต็มดี กำนันตำบลสารภี 4 081-603-2756
ปากกอง นางอำไพ หุ่นโพธิ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 088-404-0865
ปากกอง นายสากล เมืองลือ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 083-203-4574
สันกับตองใต้ นายธวัชชัย มณีโชติ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 083-319-1560
สันกับตองเหนือ นายวิโรจน์ ทรวงคำ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 086-916-4139
บ้านร่องกอก นายชัยวัฒน์  ปันมงคล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 097-947-7352
บ้านปากกอง นายสิริพจน์ สุขสวัสดิ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 085-032-8609