ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
สายตรงนายก


ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 22/00/2556
วันนี้
37
เมื่อวานนี้
96
เดือนนี้
2,045
เดือนที่แล้ว
3,426
ปีนี้
28,654
ปีที่แล้ว
29,152
ทั้งหมด
120,324
ไอพี ของคุณ
54.198.142.121
สิบเอกวิมล รู้ทำนอง
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาววิริยา ทิพยรักษ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางสาวนภัสวรรณ ปินตาเสน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางสาวพัชรินทร์ เรือนชื่น
นิติกรชำนาญการ


นางสาวศรีพรรณ์ ใจคำปัน
นักบริหารงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ


นางนุชนาถ ศรีฝั้น
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นายเดชนรินทร์ ใจกันธา
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน


นางสาวสุกัญญา บุญชัย
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นางสาวนวรัตน์ สมเกตุ
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน


นางศุภลักษณ์ ปันจริญ
พนักงานจ้างทั่วไป


นายสงกรานต์ เขียวงาม
พนักงานจ้างทั่วไป


นางสาวมณฑิตา สมใจ
พนักงานจ้างทั่วไป


นายชาญวิทย์ ปินนา
พนักงานจ้างทั่วไป


นายเกียรติศักดิ์ วรนาม
พนักงานจ้างทั่วไป


นายพัฒนวุฒิ ทองอินทร์
พนักงานจ้างทั่วไป


นางสาวกัลยา กิ่งแก้วเพชร
พนักงานจ้างทั่วไป


นางสาววิภาดา พรหมมา
พนักงานจ้างทั่วไป


นายกิตติวัฒน์ กัลยา
พนักงานจ้างทั่วไป


นายอนุรักษ์ ขาคำ
พนักงานจ้างทั่วไป