ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

สายตรงนายก


ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 22/00/2556
วันนี้
150
เมื่อวานนี้
127
เดือนนี้
2,292
เดือนที่แล้ว
3,209
ปีนี้
34,746
ปีที่แล้ว
29,152
ทั้งหมด
126,416
ไอพี ของคุณ
54.82.93.116


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา ช่วยปฏิบัติงานราชการในช่วงปิดภาคเรียน

เทศบาลตำบลสารภีได้ประกาศรับสมัครนักเรียน  นักศึกษา ช่วยปฏิบัติงานราชการในช่วงปิดภาคเรียน กำหนดรับสมัครในวันที่ 6 – 16  มีนาคม 2561 เพื่อสรรหานักเรียน นักศึกษา ช่วยปฏิบัติงานราชการในช่วงปิดภาคเรียน จำนวน 10 อัตรา ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 3 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ  รวมวันทำการ  20 วัน (ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติในการเบิกเงินค่าตอบแทน ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุดที่ กค 0406.4/ ว 30 ลงวันที่ 3 เมษายน 2558 เรื่องการเบิกจ่ายค่าตอบแทนนักเรียน นักศึกษา ที่ช่วยปฏิบัติงานราชการ) นั้น

บัดนี้  ได้สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครแล้ว ทางเทศบาลตำบลสารภี จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกนักเรียน  นักศึกษา ช่วยปฏิบัติงานราชการในช่วงปิดภาคเรียน  จำนวน 23 คน  ดังต่อไปนี้

#ให้ผู้มีรายชื่อเข้ารับการสอบคัดเลือก ในวันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561 รายงานตัวตั้งแต่เวลา 08.30 – 09.00 และเริ่มสอบสัมภาษณ์ ในเวลา 09.00 น. เป็นต้นไป (แต่งกายด้วยชุดนักเรียน/นักศึกษา)


 
19 มีนาคม 2561