ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

สายตรงนายก


ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 22/00/2556
วันนี้
152
เมื่อวานนี้
127
เดือนนี้
2,292
เดือนที่แล้ว
3,209
ปีนี้
34,746
ปีที่แล้ว
29,152
ทั้งหมด
126,416
ไอพี ของคุณ
54.82.93.116


ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา ช่วยปฏิบัติงานราชการในช่วงปิดภาคเรียน ตามโครงการส่งเสริมการทำ

          ตามที่ เทศบาลตำบลสารภีได้ประกาศรับสมัครนักเรียน  นักศึกษา เข้าทำงานระหว่างปิดภาคเรียน ช่วยปฏิบัติงานราชการในช่วงปิดภาคเรียน โดยกำหนดรับสมัครในวันที่ 6 – 16  มีนาคม 2561 (เพื่อสรรหานักเรียน นักศึกษา ช่วยปฏิบัติงานราชการในช่วงปิดภาคเรียน  จำนวน 10  อัตรา  ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 3 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ  รวมวันทำการ  20 วัน อัตราค่าจ้างไม่เกินวันละ 300 บาทต่อวัน (ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติในการเบิกเงินค่าตอบแทน ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ ว 30 ลงวันที่ 3 เมษายน 2558 เรื่องการเบิกจ่ายค่าตอบแทนนักเรียน นักศึกษา ที่ช่วยปฏิบัติงานราชการ) ตามนโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีรายได้เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง รวมทั้งเป็นการฝึกการทำงาน เพื่อเตรียมเข้าสู่ตลาดแรงงานก่อนสำเร็จการศึกษา

          บัดนี้  เทศบาลตำบลสารภีได้ทำการสอบคัดเลือกในวันที่ 23 มีนาคม 2561 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าทำงานในช่วงปิดภาคเรียน จำนวน 10 คนโดยให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกทั้ง 10 คนข้างต้น มารายตัวเพื่อปฐมนิเทศและเริ่มปฏิบัติงาน ในวันที่ 3 เมษายน 2561 และปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ  รวมวันทำการ  20 วัน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสารภี ให้ถือว่าสละสิทธิ์ จะเรียกผู้ผ่านการคัดเลือกสำรองมาปฏิบัติงานแทนตามลำดับ การแต่งกายให้แต่งกายด้วยชุดนักเรียน/นักศึกษา เท่านั้น


 
26 มีนาคม 2561