ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

สายตรงนายก


ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 22/00/2556
วันนี้
171
เมื่อวานนี้
189
เดือนนี้
2,368
เดือนที่แล้ว
4,263
ปีนี้
39,085
ปีที่แล้ว
29,152
ทั้งหมด
130,755
ไอพี ของคุณ
52.91.245.237


ประชาสัมพันธ์ภารกิจสำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพภาคเหนือ

ด้วยสำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพภาคเหนือได้จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการประชาชนในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ โดยมีภารกิจเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพที่ประชาชนพึงได้รับตามกฎหมาย การดำเนินการให้พยาน ผู้เสียหาย และจำเลยในคดีอาญา ได้รับการคุ้มครองช่วยเหลือ เยียวยาในเบื้องต้น และมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(1) จัดระบบการบริหารจัดการด้านคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน

(2) ส่งเสริมและพัฒนาการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน

(3) ส่งเสริมและพัฒนากลไกการระงับข้อพิพาทในสังคม

(4) ประสานงานด้านคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกับภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ

(5) พัฒนาระบบ มาตรการ และดำเนินการช่วยเหลือประชาชนที่ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม รวมทั้งจำเลยที่ถูกดำเนินคดีอาญาโดยมิได้เป็นผู้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่าย
แก่จำเลยในคดีอาญา

(6) ติดตามและประเมินผลการดำเนินการด้านการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

(7) ดำเนินการคุ้มครองพยานตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองพยานในคดีอาญา

(8) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรม หรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

เทศบาลตำบลสารภีจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ หากประชาชนท่านได้ประสงค์ขอรับบริการได้ ณ สำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพภาคเหนือ เลขที่ 98/1 (ตรงข้ามสนามกอล์ฟลานนา) ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300 หรือ ทางหมายเลขโทรศัพท์ 0 5321 7105 ในวันและเวลาราชการ 


 
12 พฤศจิกายน 2561