เมนู
ประชาสัมพันธ์

 

กรมการปกครองประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในเขตท้องที่กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 1 คน 1 ตำบล ร่วมใจต้านภัยโควิด" สามารถสมัครได้ที่อำเภอสารภีตั้งแต่วันที่ 19 - 26 พฤษภาคม 2563 ในวันเวลาราชการ

 

http://www.saraphi.go.th/files/files-20200522-104953.jpg