เมนู
การลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้ง

เทศบาลตำบลสารภี ขอประชาสัมพันธ์ การลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้ง สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่นอกเขตเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่ หรืออยู่นอกราชอาณาจักรแล้ว ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่


กองการเลือกตั้งท้องถิ่น

สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่นอกเขตเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่ หรืออยู่นอกราชอาณาจักร