ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสารภี                               ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 053-325789                               E-mail : officer@saraphi.go.th or saraphi_cm@hotmail.com                               Facebook page : สำนักงานเทศบาลตำบลสารภี
 ข้อมูลเทศบาล

นายวรเดช เต็มดี

นายกเทศมนตรีตำบลสารภี
โทร. 0816032756

msgถาม-ตอบ สายตรงนายก

นายพิพัฒน์ วรสิทธิดำรง - ปลัดเทศบาลตำบลสารภี <br> โทร.0835322365

นายพิพัฒน์ วรสิทธิดำรง

ปลัดเทศบาลตำบลสารภี
โทร.0835322365hornข่าวกิจกรรมและผลงานของเทศบาล

เทศบาลตำบลสารภี จัดประชุมและพบปะท่านเจ้าของ ผู้ประกอบการ พ่อ แม่ พี่น้องประชาชนที่ตั้งบ้านเรือนหรืออาศัยอยู่ถนนสายเชียงใหม่-ลำพูน (ถนนสายต้นยางนาหรือถนนทางหลวงหมายเลข 106) เฉพาะในเขตพื้นที่ตำบลสารภี รวมทั้งผู้แทนภาคีเครือข่ายความร่วมมือฯ

  • 17 พฤศจิกายน 2566
  • อ่าน 23 ครั้ง

เทศบาลตำบลสารภี จัดประชุมและพบปะท่านเจ้าของ ผู้ประกอบการ พ่อ แม่ พี่น้องประชาชนที่ตั้งบ้านเรือนหรืออาศัยอยู่ถนนสายเชียงใหม่-ลำพูน (ถนนสายต้นยางนาหรือถนนทางหลวงหมายเลข 106) เฉพาะในเขตพื้นที่ตำบลสารภี รวมทั้งผู้แทนภาคีเครือข่ายความร่วมมือฯ
>> ช่วงบ่ายวันนี้ (16 พฤศจิกายน 2566) เวลา 13.30 น. นายเจนศิริ จันทร์ศิริ รองนายกเทศมนตรีฯได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีฯให้เป็นประธานในการประชุมและพบปะท่านเจ้าของ ผู้ประกอบการ ศาสนสถาน สถานศึกษา โรงพยาบาลสารภี ผู้ใหญ่บ้าน และพ่อ แม่ พี่น้องประชาชนที่ตั้งบ้านเรือนหรืออาศัยอยู่ถนนสายเชียงใหม่-ลำพูน (ถนนสายต้นยางนาหรือถนนทางหลวงหมายเลข 106) เฉพาะในเขตพื้นที่ตำบลสารภี รวมทั้งผู้แทนภาคีเครือข่ายความร่วมมือฯได้แก่ วิชาประติมากรรม ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย รองศาสตราจารย์อุดม ฉิมภักดี, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวนิตย์ ธาราฉาย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียงไกร เจริญผล รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
>>> วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจในความเป็นมาและการสร้างหรือแสวงหากระบวนการในการมีส่วนร่วมกับชุมชนที่ตั้งอยู่สองฝั่งถนนถนนสายเชียงใหม่-ลำพูนในเขตพื้นที่ตำบลสารภีและภาคีเครือข่ายฯตามโครงการนำร่องเพื่อพัฒนาภูมิทัศน์และขยายพันธุ์กล้วยไม้บนพื้นที่ถนนสายเชียงใหม่-ลำพูนในเขตพื้นที่ตำบลสารภี ภายใต้สโลแกน ***ถนนสวย สะอาด ดอกไม้งาม ต้นยางใหญ่ ป่ายางถี่ มีความปลอดภัย รับการท่องเที่ยวตลอดปี*** ให้เกิดความยั่งยืนตลอดไป ซึ่งเทศบาลตำบลสารภีได้ริเริ่มโครงการฯนี้มาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 เป็นต้นไป
>>> อนึ่ง ผู้ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้จะได้รับมอบปุ๋ยหมักจากใบยางนา ซึ่งผลิตโดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลสารภี...อีกด้วยแชร์หน้านี้: