เมนู

นายวรเดช เต็มดี


นายกเทศมนตรีตำบลสารภี (0816032756) สายตรงผู้บริหาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเทศบาลตำบลสารภี


อ่านข่าวทั้งหมด ...

ประกาศเทศบาลตำบลสารภี เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา ช่วยปฏิบัติงานราชการในช่วงปิดภาคเรียน (ตามโครงการส่งเสริมการทำงานช่วงปิดภาคเรียนของนักเรียน นักศึกษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖)

ประกาศเทศบาลตำบลสารภี


27-02-2023 อ่านข่าวทั้งหมด ...

เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป

ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น


13-02-2023 อ่านข่าวทั้งหมด ...

เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติอากรรังนกอีแอ่น พ.ศ. 2540

ประชาสัมพันธ์


16-01-2023 อ่านข่าวทั้งหมด ...

การประเมินคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ประจำปีพ.ศ. 2566
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลสารภี


07-11-2022 อ่านต่อ...

เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2565

ประกาศเทศบาลตำบลสารภี


10-10-2022 อ่านต่อ...

ประกวดราคาจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลตำบลสารภี ตามโครงการบริการจัด เก็บขยะ ลดมลภาวะ บรรเทาโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศเทศบาลตำบลสารภี


01-09-2022 อ่านต่อ...

ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลตำบลสารภี ตามโครงการบริการจัดเก็บขยะ ลดมลภาวะ บรรเทาโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศเทศบาลตำบลสารภี


19-08-2022 อ่านต่อ...

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์วัดร้างป่าขี้เหล็ก หมู่ที่ 5

ประกาศเทศบาลตำบลสารภี


08-08-2022 อ่านต่อ...

ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์วัดร้างป่าขี้เหล็ก หมู่ที่ 5

ประกาศ คำสั่ง ทั่วไป

ประกาศเทศบาลตำบลสารภี


31-03-2023 อ่านต่อ...

ประกาศเทศบาลตำบลสารภี เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา ช่วยปฏิบัติงานราชการในช่วงปิดภาคเรียน (ตามโครงการส่งเสริมการทำงานช่วงปิดภาคเรียนของนักเรียน นักศึกษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖)

ประกาศเทศบาลตำบลสารภี


16-02-2023 อ่านต่อ...

เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๖

ประกาศเทศบาลตำบลสารภี


16-02-2023 อ่านต่อ...

เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลสารภี พ.ศ. ๒๕๖๖

ประกาศเทศบาลตำบลสารภี


31-01-2023 อ่านต่อ...

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2565)

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่


25-01-2023 อ่านต่อ...

เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562

ภาพกิจกรรม
สินค้า OTOP