เมนู
สถานที่ท่องเที่ยวตำบลสารภี

1.วัดกอประจำโฮง 

 

 

2.วัดสารภี

 

 

3.วัดดวงดี

 

 

4.วัดปากกอง

 

 

5.วัดช่างเคิ่ง

 

 

6.คริสตจักรเบ็ธเลเฮ็ม

 

 

7.คริสตจักรพระกรุณา ปากกอง

 

8.ศาลหลักเมืองเชียงใหม่-ลำพูน

9.รูปหล่อเหมือนครูบาเจ้าศรีวิชัย

10.พิพิธภัณฑ์ผึ้ง Fora Bee

11.สวนสาธารณะลานกิจกรรมใต้ฮ่มยางนา