เมนู
การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตำบลสารภี

 

1.การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตำบลสารภี

2.แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติงาน