เมนู
เทศบาลตำบลสารภี

วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 กิ่งกาชาดอำเภอสารภีร่วมกับเทศบาลตำบลสารภี และชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลสารภี ร่วมมอบถุงยังชีพแก่ผู้ยากไร้ หมู่ที่ 1-10 ในเขตตำบลสารภี ตามโครงการกาชาดรวมน้ำใจสู่พี่น้องผู้ยากไร้ ประจำปีงบประมาณ 2563