เมนู
ประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลสารภี  อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ รับโอนพนักงานเทศบาล  ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ) จำนวน 1 อัตรา  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาลตำบลสารภี โทร 0-5332-5789 ต่อ 19 ในวันและเวลาราชการ