ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสารภี                               ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 053-325789                               E-mail : officer@saraphi.go.th or saraphi_cm@hotmail.com                               Facebook page : สำนักงานเทศบาลตำบลสารภี
 ข้อมูลเทศบาล

นายวรเดช เต็มดี

นายกเทศมนตรีตำบลสารภี
โทร. 0816032756

msgถาม-ตอบ สายตรงนายก

นายพิพัฒน์ วรสิทธิดำรง - ปลัดเทศบาลตำบลสารภี <br> โทร.0835322365

นายพิพัฒน์ วรสิทธิดำรง

ปลัดเทศบาลตำบลสารภี
โทร.0835322365map locationข้อมูลตำบลสารภี

เลือกหมวดข้อมูล

วัดกอประจำโฮง

  • 29 กรกฎาคม 2566
  • อ่าน 99 ครั้ง

วัดกอประจำโฮง ตั้งอยู่บ้านสันกัปตองเหนือ ถนนเชียงใหม่-ลำปาง ตำบลสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

ประวัติความเป็นมา

ตามบันทึกของนักธรณีวิทยากรมศิลปกรได้บันทึกว่า สถานที่แห่งนี้เคยเป็นที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาก่อน เมื่อประมาณ 700 ปีมาแล้ว และอีกทั้งตามบันทึกของกรมศาสนาได้บันทึกไว้ว่าสถานที่แห่งนี้เคยเป็นวัด ที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาก่อนสันนิฐานว่าเป็นวัดหัวเมืองชั้นนอกของเวียงกุมกาม (ตามโฉนดที่ดินสยามรัฐสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 แห่งราชวงศ์จักรี) มีชื่อว่า วัดกอจำโฮง

วัดกอประจำโฮง มีอายุนานกว่า 700 ปี เดิมทีเป็นวัดที่มีความเจริญรุ่งเรืองมากเพราะชาวบ้านพากันสร้างและมีครูบาอาจารย์ที่เก่งทางด้านวิชาอาคม ช่วยกันรักษา แต่พอไม่นานเนื่องจากถูกภัยธรรมชาติ อันเกิดจากสายน้ำ และวาตภัยทำลาย จึงทำให้วัดแห่งนี้ที่เคยเจริญรุ่งเรื่องมากกลายเป็นวัดร้างและถูกลืมไป เหลือทิ้งไว้แต่ซากปรักหักพังโดยไม่เหลือสภาพที่จะบูรณะขึ้นมาใหม่ได้จึงถูกทิ้งให้รกร้างมาเป็นเวลานาน จนกระทั่งในวันที่ 1 มีนาคม 2538 สถานที่รกร้างแห่งนี้ก็ได้รับการพัฒนาปรับปรุงสภาพขึ้นมาใหม่ โดยคณะศรัทธาได้ไปกราบอาราธนานิมนต์พระสงฆ์จำนวน 19 รูป มาทำพิธีเข้าปริวาสกรรมเป็นเวลา 7 วัน ต่อมาได้ไปนิมนต์ พระปกรณ์ กิตฺติธมฺโม จากวัดหนองป่าแสะ ตำบลชมภู มาช่วยพัฒนาวัด จนได้รับการยกฐานะจากวัดร้างเป็นวัดที่ถูกต้องเมื่อปี พ.ศ. 2541 และ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2545

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.แชร์หน้านี้: