เมนู
เทศบาลตำบลสารภี

 

วันที่ 25 พ.ย. 62 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนชุมชนวัดปากกอง นายสัญญา พรหมศาสตร์ นายกเทศมนตรีตำบลสารภี พร้อมประชาชนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.ตำบลสารภี เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” โดยมีนายเศรษฐพล ทนันชัย ปลัดอำเภอสารภี (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) ผู้แทนนายอำเภอสารภี เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงาน, กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน,เยาวชนและประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมฯ อย่างพร้อมเพรียง